Van Dijk Civiel Advies

Civiel advies op maat!

De civieltechnische markt is constant in beweging. Een veranderende en op participatie gerichte maatschappij vraagt om een flexibele en dynamische invulling van projecten. Voor zowel traditionele als geïntegreerde contractvormen verzorgt Van Dijk Civiel Advies de begeleiding van de uitvoering. Daarnaast kunnen wij de zorg wegnemen als het gaat om: het opstellen van een beleidsadvies, het begeleiden van bewonersinspraak, onderhoudsadvies of het oplossen van tijdelijke capaciteitsproblemen. Kortom: Van Dijk Civiel Advies past die elementen toe die voor u als opdrachtgever op dat specifieke moment de best passende oplossing biedt.